Events

ኢትዮጵያዊው ዳዊት ሠቶ በበርን ስዊዘርላንድ የሚያደርገው “ፍለጋ” የተሰኘ ማራኪ ትርኢት

ኢትዮጵያዊው አርቲስት የዘመናዊ ውዝዋዜ እና የባህል ውዝዋዜ ኤክስፐርት እና በስዊዘርላንድ የአለም አቀፍ የአየርንብረት አመራር ፕሮግራም አባል የሆነው ዳዊት ሠቶ በበርን ያደረገውን “ፍለጋ” የተሰኘ ማራኪ ትርኢት… Read More »ኢትዮጵያዊው ዳዊት ሠቶ በበርን ስዊዘርላንድ የሚያደርገው “ፍለጋ” የተሰኘ ማራኪ ትርኢት