May 2024

ኃይሉ ዑርጌሳ ከሎሳን ስዊዘርላንድ ስለ ኦሮሚያ ክልል አና 6 ዓመታት የዘለቀው ችግር

የ6ቱ ዓመታት ችግሮች ሲፈተሹ ሉዓላዊ ሚዲያ / ግንቦት 2016/May 2024 ለፉት 6 ዓመታት ብዙ ፈተናዎችን ሀገራችን ተጋፍጣለች፣ ከአንዱ ችግር ወደ ሌላው እየተሻገርን፣አቀበቱን ጨርሰን ሜዳውጋ ደርሰን… Read More »ኃይሉ ዑርጌሳ ከሎሳን ስዊዘርላንድ ስለ ኦሮሚያ ክልል አና 6 ዓመታት የዘለቀው ችግር