August 2023

ክቡር አምባሳደር ፀጋአብ ከበበው በዙሪክ ከሚኖሩ የዳያስፖራ አስተባባሪዎች ጋር ተወያዩ

ክቡር አምባሳደር ፀጋአብ ከበበው በዙሪክ ከሚኖሩ የዳያስፖራ አባላት አስተባባሪዎች ጋር በወቅታዊው የአገራችን ጉዳይና በዳያስፖራው ሚና እንዲሁም ሚሲዮኑ በሚሰጠው አገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ ውይይት አካሄደዋል። በውይይቱም የዳያስፖራ… Read More »ክቡር አምባሳደር ፀጋአብ ከበበው በዙሪክ ከሚኖሩ የዳያስፖራ አስተባባሪዎች ጋር ተወያዩ