በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን ማድረግ ያለባችው?

በስዊዘርላንድ ላለን

  1. ለመከላከያ ድጋፍ መለገስ
  2. ለህዳሴ ግድብ ቦንድ መግዛት ፣ የገንዘብ ስጣታ ማድረግ
  3. ትዊተር መቀላቀል
  4. ሎቢ የሚሰሩ ኢትዮጵያዊያንን በገንዘብ በሃሳብ ማገዝ፤ አባል መሆን

  1. ለመከላከያ ድጋፍ መለገስ

2. ህዳሴ ግድብን መደገፍ

2.1 ቦንድ መግዛት

➡️ http://ethiopians.ch/net/wp-content/uploads/2021/07/BONDfromCH-1152×1536.jpg

2.2 የገንዘብ ስጣታ ማድረግ

➡️ http://ethiopians.ch/net/2021/07/28/…

3. ትዊተር መቀላቀል

3.1 ትዊተርን ለመክፈት ቀላል ማብራሪያ
➡️ https://www.youtube.com/watch?v=_Tw3xF2ZF7Y

3.2 ትዊተርን አጠቃቀም ማብራሪያ በአማርኛ
➡️ https://www.youtube.com/watch?v=cfJHJgB-voI

3.3 ከስር ያሉትን ገጽዎት ከስሩ የሚገኙትን መፈክሮችን ‘Join Campaign’ ከዛ ‘Click to Tweet’ በመጫን ድምፅዎን ለዓለም ማሰማት ይችላሉ!

3.3.1 Defend Ethiopia Europe
➡️ https://defendethiopia.com/twittercampaign-2/

3.3.2 Unity For Ethiopia
➡️ https://www.unityforethiopia.net/twitter-campaign-19/

3.3.3 Ethiopian Truth Media
➡️ https://ethiopiantruth.com/category/campaigns/

4. ሎቢ የሚሰሩ ኢትዮጵያዊያንን በገንዘብ ፣ በሃሳብ ማገዝ

➡️ Donate to the Worldwide Ethiopian Action Fund
https://aepact.org/donation-for-weaf/